Je mag me altijd bellen, dag & nacht 06-14993975

Antwoord op al je vragen

Ja, dat is zeker mogelijk. Een natura- of kapitaalverzekering bij een maatschappij verplicht je niet om de uitvaart door hen te laten verzorgen. Aan de hand van het polisblad kan ik nagaan hoeveel geld er uitgekeerd kan worden. Dit hangt af van de soort verzekering, de looptijd en de geldigheid.

De laatste verzorging van je overleden geliefde mag je zelf doen. Wel is het belangrijk dat de (huis)arts langs is geweest om de dood vast te stellen en de papieren voor het GBA (verklaring A en B) heeft ingevuld en achtergelaten. Ik kan je begeleiden bij de laatste verzorging, het aankleden en opbaren. Uiteraard kan ik dit ook volledig uit handen nemen, afhankelijk van de wens.

De maximale termijn waarbinnen een uitvaart moet plaatsvinden is zes werkdagen. Gerekend vanaf de dag na overlijden.

Vanaf januari 2010 is het in Nederland toegestaan een lichaam te ‘balsemen’, ook wel thanatopraxie genoemd. Bij thanatopraxie wordt er via het intacte bloedvatenstelsel een conserverende vloeistof in het lichaam ingebracht. Door de vloeistof worden aanwezige bacteriën gedood. Het voordeel is dat een overledene kan worden opgebaard zonder koeling. Tevens gaat het verkleuringen tegen, waardoor iemand er natuurlijker uit ziet.

Nee, dat is geen verplichting. Zolang het lichaam volledig bedekt is mag iemand

ook per bakfiets, busje of boot vervoerd worden. Al naar gelang de wens.

Dat is wettelijk zo geregeld en het geeft de familie bedenktijd om te bepalen wat ze met de as willen doen.

Een Bijzonder Afscheid heeft geen eigen afscheidshuis, maar er zijn verschillende afscheidshuizen die de mogelijkheid bieden tot gast-opbaring. Dit houdt in dat je geliefde daar opgebaard kan worden en daar rouwbezoek kan worden ontvangen.

In een voorgesprek bespreken we samen de wensen rondom een uitvaart. Dat kunnen zowel wensen van de nabestaanden zijn als van iemand die nog niet overleden is. In een voorgesprek wordt besproken wat er geregeld moet worden als iemand komt te overlijden en met wie er contact opgenomen moet worden. Sommige mensen vinden het een geruststellend idee dat voor hun overlijden hun eigen uitvaart al geregeld is.

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan een voorgesprek. In dit gesprek worden wensen en contactinformatie vastgelegd voor het geval iemand overlijdt.

Heb je een andere vraag? Stel hem gerust via mijn contactformulier, kom langs tijdens het inloopspreekuur of bel me even.