In een voorgesprek bespreken we samen de wensen rondom een uitvaart. Dat kunnen zowel wensen van de nabestaanden zijn als van iemand die nog niet overleden is. In een voorgesprek wordt besproken wat er geregeld moet worden als iemand komt te overlijden en met wie er contact opgenomen moet worden. Sommige mensen vinden het een geruststellend idee dat voor hun overlijden hun eigen uitvaart al geregeld is.