De maximale termijn waarbinnen een uitvaart moet plaatsvinden is zes werkdagen. Gerekend vanaf de dag na overlijden.